Diese Informationen stellt Ihnen der
AWV | Afrika Wiederaufforstungsverein e.V.
zur Verfügung

Frohschamerstrasse 14 | 80807 München
0811 - 99 86 977 | 089 - 356 97 32
www.afrikawv.com | info@afrikawv.com
© by 2004 - 2008 AWV | Afrika Wiederaufforstungsverein e.V.


 
 

Historia powstania

Montag, der 27.05.2024
Die aktuelle Zeit: 15.51.10
Es sind gerade 0 User online
 
   

Z inicjatywy Michaela Yao Tomfeah zostało powołane do życia w roku 1989 Stowarzyszenie na Rzecz Zalesiania Afryki. Jako prywatna inicjatywa prace na tym projektem rozpoczęły się już w 1978 roku. Michael Yao Tomfeah w tymże roku poleciał ze swoją żoną do swego kraju ojczystego Ghany i odkrył w swym mieście rodzinnym Ho, stolicy Regionu Volta, następującą sytuację:

Chciał pokazać swojej żonie swą dawną szkołę podstawową. Dawniej lekcje w klasach pierwszej i drugiej odbywały się pod drzewem.
Lecz tego drzewa, które funkcjonowało jako sala klasowa, już nie było. Nie tylko to drzewo, lecz prawie wszystkie drzewa były wycięte.
 
„Och mój Boże, nie ma już tych drzew! Nie ma mojej klasy”, zawołał Michael Tomfeah. „Uspokój się”, powiedziała jego żona.

Wstrząśnięty zapytał ją: „Czy wiesz, co to dla znaczy? Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do swej miejscowości rodzinnej i musisz stwierdzić, że twojej klasy już nie ma. Chodź, pójdziemy do dyrektora szkoły, chcę dowiedzieć się, gdzie podziały się te drzewa”. Ku jego zaskoczeniu dyrektorem szkoły był jego były wychowawca, który uczył go w pierwszej klasie pod tym drzewem. Dyrektor szkoły ucieszył się, że zobaczył swego daw- nego ucznia, i poprosił jego i jego żonę, aby usiedli. Nastąpiło tradycyjne powitanie. Na pytanie, gdzie podziały się drzewa, dyrektor szkoły odpowiedział: „Kazaliśmy je wyciąć, ponieważ jest zamiar zbudowania tam kiedyś budynku szkolnego. Chwilowo nie mamy jednak pieniędzy.” Michael Tomfeah wyjaśnił mu, że strata jego dawnej klasy bardzo go dotknęła. „Mnie też jest trochę smutno,” powiedział dyrektor, „ponieważ to było moje pierwsze miejsce pracy jako nauczyciela”. Nie tylko jego „klasa”, lecz wiele drzew i lasów w całym regionie został wyciętych. W mieście panował straszny upał. W swym rozczarowaniu Michael Tomfeah i jego żona poszli do ogrodnika miejskiego i kupili parę drzew. Dyrektor szkoły zaoferował pomoc swych uczniów przy sadzeniu drzewek i chciał przejąć odpowiedzialność za dalszą pielęgnację i podlewanie drzewek.

Na skutek tego przeżycia dojrzała w umyśle Michaela Yao Tomfeah idea ponownego zalesiania, pracy wyjaśniającej i walki przeciw niszczeniu lasów deszczowych. Jeszcze w tym samym roku zasadził pierwsze lasy w okolicy swej miejscowości rodzinnej. W następnych latach kontynuowano tę pracę przede wszystkim na północy Ghany. Najważniejszym celem Michaela Tomfeah jest wzmocnienie zainteresowania ludności z wiosek dotkniętych tą klęską problematyką ochrony środowiska. Ponieważ nie ma to sensu, jeżeli po posadzeniu drzewka nie są podlewane i pielęgnowane.

Ponieważ łatwiej jest udzielić pomocy w postaci samopomocy w ramach jakiejś organizacji, to Michael Tomfeah wspólnie ze znajomymi i zwolennikami przyrody założył w roku 1989 Stowarzyszenie na Rzecz Zalesiania Afryki.

© by 2004 - 2008 AWV | Afrika Wiederaufforstungsverein e.V. | info@afrikawv.com